bankgarantie

Een bankgarantie is een overeenkomst tussen de begunstigde en de bank. In deze overeenkomst stelt de bank zich garant voor een bedrag dat de wederpartij dient te betalen aan de begunstigde of, als het gaat om het leveren van een prestatie,  voor vergoeding van de schade als de wederpartij zijn verplichting niet nakomt.

Als aan de voorwaarden van de bankgarantie is voldaan, dient de bank op eerste schriftelijke verzoek van de begunstigde het overeengekomen bedrag aan begunstigde uit te keren. Vervolgens ontstaat er een financiële verplichting tussen de wederpartij (ten behoeve waarvan de bank zich garant had gesteld) en de bank.

Er zijn verschillende bankgaranties. Een huurgarantie ziet op de betaling van huur en wordt ten behoeve van de verhuurder door (de bank van) huurder afgegeven. Als de huurder de huur niet betaalt, kan de verhuurder de bankgarantie inroepen. Ook kan er bij het sluiten van een koopovereenkomst voor een huis in plaats van een waarborgsom een bankgarantie worden afgegeven. Komt de koper niet na, dan kan de verkoper de bankgarantie inroepen.

De bankgarantie is niet wettelijk geregeld en het hangt aldus van de overeenkomst af onder welke voorwaarde de garantie kan worden ingeroepen.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt

Blog artikelen over het begrip "bankgarantie"