Carry back

Carry back is een wijze van verliesverrekening. Verlies in een bepaald jaar mag van de fiscus worden verrekend met inkomen (belastbare winst) over het voorgaande jaar. Carry back wordt ook wel achterwaartse verliesverrekening genoemd.

Een andere mogelijkheid om verlies te verrekenen is de carry forward. Carry forward betekent verrekening met toekomstige winsten. Het verlies mag met winsten van maximaal 9 volgende jaren worden verrekend.

Synoniemen: achterwaartse verliesverrekening

Kontaktieren Sie uns

Kontakt