fishing expedition

Bij een fishing expedition „hengelt“ een partij naar informatie bij een wederpartij zonder exact te weten welke informatie deze wederpartij heeft. Er wordt bijvoorbeeld een gerechtelijk verzoek ingediend om in het kader van het vergaren van bewijs voor een procedure afgifte van stukken en bescheiden van de wederpartij te krijgen in de hoop dat er iets in deze stukken zit dat een vordering zou kunnen ondersteunen.

In principe is in fishing expedition niet toegestaan. Bij een vordering tot bewijsbeslag moet de verzoeker zo nauwkeurig als redelijkerwijs mogelijk beschrijven welke bescheiden hij van de wederpartij wil inzien. Hiermee wordt aldus voorkomen dat een verzoeker (met wellicht kwalijke intenties) onbeperkt toegang krijgt tot de gehele administratie/archief van een derde.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt