gebruiksvergoeding

Een gebruiksvergoeding ziet op een vergoeding / compensatie voor het gebruik van een zaak dat aan een ander toebehoort en waarbij er geen sprake is van huur.

Een gebruiksvergoeding kan zijn verschuldigd als iemand na een scheiding in de gezamenlijke woning blijft wonen. Of als een woning aan een huisbewaarder in gebruik wordt gegeven gedurende een verblijf in het buitenland (en een onderhuursituatie niet wenselijk is). Ook de vergoeding die de huurder van een reeds opgezegde kantoorruimte betaald tijdens de periode van zijn ontruimingsbescherming wordt een gebruiksvergoeding genoemd.

Een andere situatie is als een koper na gebruik van een zaak de koopovereenkomst ontbindt wegens een gebrek en zijn geld terugkrijgt. In dat geval kan het redelijk zijn dat de koper voor de periode dat hij wel gebruik heeft gemaakt of kunnen maken van de zaak hierover een vergoeding verschuldigd is.

In het Intellectueel Eigendomsrecht wordt een licentievergoeding ook wel aangeduid als een gebruiksvergoeding: de vergoeding voor het gebruiken van de merknaam, logo en concepten van een ander.

Synoniemen: verbruiksvergoeding

Kontaktieren Sie uns

Kontakt