valsheid in geschrifte

De wet spreekt van valsheid in geschrifte als iemand een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken. Valsheid in geschrifte is een misdrijf en hierop staat een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie. Ook het gebruik van een vervalst document, wetende dat het vervalst is, is een strafbaar feit.

Voorbeelden van valsheid in geschrifte is het vervalsen van handtekeningen, het antedateren van overeenkomsten, het toevoegen van tekstgedeelten, bijvoorbeeld een geldbedrag. Maar ook het namaken van documenten, zoals paspoorten, valt hieronder.

Synoniemen: schriftvervalsing

Kontaktieren Sie uns

Kontakt