aanzegverplichting

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid geldt er een aanzegverplichting voor de werkgever. De werkgever is verplicht een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd minimaal één maand vóór het einde van het dienstverband schriftelijk te informeren (‘aan te zeggen’) óf en onder welke voorwaarde de arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Komt de werkgever deze verplichting niet na, dan zijn er consequenties.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt