arbeidsovereenkomst

De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Iedere overeenkomst die voldoet aan deze definitie valt onder het rechtsfiguur arbeidsovereenkomst, dus ook als partijen een andere naam geven aan de overeenkomst (bijvoorbeeld overeenkomst van opdracht). Als de elementen arbeid, loon en gezagsverhouding aanwezig zijn bij een werkrelatie dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst. Hoewel niet gebruikelijk kan een arbeidsovereenkomst ook mondeling wordt gesloten.

Het arbeidsrecht bevat voornamelijk bepalingen ter bescherming van de werknemer. Deze bepalingen zijn van dwingend recht en zien o.a. op de wijze van loonbetaling en de wijze van het eindigen van een arbeidsovereenkomst.

Synoniemen: arbeidscontract, arbeidsrelatie, arbeidsverhouding, arbeidsrecht

Kontaktieren Sie uns

Kontakt