eervol ontslag

In het ambtenarenrecht zijn de ontslaggronden limitatief in de wet geregeld. Een ontslag kan eervol of oneervol worden gegeven, afhankelijk van de ontslaggrond.

Bij eervol ontslag behoudt een ambtenaar zijn aanspraken op een WW-uitkering en boven- en na- wettelijke uitkeringen. Eervol ontslag is echter geen garantie op deze uitkeringen. De uitkeringsinstantie kan van mening zijn dat het ontslag toch aan de ambtenaar zelf te wijten is en daarom uitkering weigeren. Bij de ontslaggrond oneervol ontslag (disciplinair ontslag) verliest de ambtenaar echter sowieso zijn aanspraken op WW-uitkering.

Situaties waarbij eervol ontslag wordt verleend zijn ontslag wegens reorganisatie, arbeidsongeschiktheid of onbekwaamheid voor zijn functie

 

Kontaktieren Sie uns

Kontakt