goed werkgeverschap

De wettelijke verplichting van een werkgever zich als een goed werkgever te gedragen.

Wat onder goed werkgeverschap wordt verstaan is in de rechtspraak uitgewerkt en hangt af van de omstandigheden van het geval. Onder bepaalde omstandigheden kan een werknemer rechten ontlenen aan de open norm van goed werkgeverschap met betrekking tot zaken die niet in de arbeidsovereenkomst of CAO zijn geregeld.

Synoniemen: zorgplicht werkgever

Kontaktieren Sie uns

Kontakt