kantonrechtersformule

Wanneer een kantonrechter besluit dat een arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden, oordeelt hij ook of de werknemer op grond van het arbeidsrecht recht heeft op een ontslagvergoeding (ook wel gouden handdruk genoemd) en zo ja, wat de hoogte van de ontslagvergoeding is.

Om ervoor te zorgen dat er meer lijn komt in de wijze waarop kantonrechters de hoogte van de ontslagvergoeding bepalen, heeft De Kring van Kantonrechters de zogenaamde kantonrechtersformule ontwikkeld. Volgens de kantonrechtersformule wordt de hoogte van de ontslagvergoeding bepaald aan de hand van de rekensom A x B x C, waarbij A staat voor het aantal gewogen dienstjaren, B voor het bruto maandsalaris en C voor de correctiefactor.

Synoniemen: gouden handdruk, ontslagvergoeding, ontbindingsvergoeding

Kontaktieren Sie uns

Kontakt