kennelijk onredelijk ontslag

Van kennelijk onredelijk ontslag is sprake als de opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werknemer of werkgever onredelijk is, in welk geval de rechter de wederpartij een schadevergoeding kan toekennen.

De kennelijke onredelijkheid kan betrekking hebben op de reden van opzegging, de wijze waarop de opzegging is gebeurd en de gevolgen hiervan. In de wet is een aantal gevallen van opzeggingen opgenoemd die als kennelijk onredelijk kunnen worden beschouwd. Kennelijk onredelijk is wanneer de opzegging zonder opgave van reden of onder opgave van een voorgewende of valse reden.

Voor de werkgever geldt voorts dat als kennelijk onredelijk wordt beschouwd het geval dat de werknemer bij een reorganisatie wordt ontslagen terwijl op grond van het anciënniteitsbeginsel eigenlijk een andere werknemer had moeten worden ontslagen of wanneer de werknemer wordt ontslagen omdat hij zijn werk niet wil verrichten wegens een ernstig gewetensbezwaar. Deze voorbeelden zijn niet limitatief.

Synoniemen: kennelijk onredelijke opzegging

Kontaktieren Sie uns

Kontakt