ketenregeling

Vanaf 1 juli 2015 is er sprake van de 3*2*6-regeling. Hierbij wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd automatisch omgezet naar een vast contract als:

  1. er na drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten een vierde opeenvolgende arbeidsovereenkomst wordt gesloten en/of;
  2. er meerdere tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn overeengekomen waarbij in totaal een termijn van twee jaar wordt overschreden;
  3. de opvolgende arbeidsovereenkomst niet voor langer van zes maanden (in plaats van drie maanden) onderbroken wordt.

 

Het is, net zoals vroeger, nog steeds mogelijk om in het cao af te wijken van de regeling. Deze mogelijkheid is echter eveneens ingeperkt. Het maximale aantal contracten voor bepaalde tijd kan nog slechts tot zes worden uitgebreid, voor een maximale periode van vier jaar.

Tot slot geldt de ketenregeling niet voor werknemers onder de achttien die bovendien een gemiddelde arbeidsduur van twaalf uur per week of minder hebben. Daarnaast is de ketenregeling niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan met werknemers met een leer-werkplek in de beroepsbegeleidende leerweg (een BBL-traject als bedoeld in artikel 7.2.2 WEB). De beroepsbegeleidende leerweg is een vorm van duaal onderwijs binnen het middelbaar beroepsonderwijs en wordt aangeboden door een Regionaal Opleidingscentrum (ROC).

Synoniemen: reeks arbeidsovereenkomsten, conversie

Kontaktieren Sie uns

Kontakt

Blog artikelen over het begrip "ketenregeling"