ontbindingsverzoek

Bij de kantonrechter kan ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden gevraagd wegens gewichtige reden. Dit ontbindingsverzoek kan zowel door werknemer als werkgever worden gedaan. Zo kan een dienstverband worden beëindigd zonder inachtneming van de opzegtermijn.

De behandeling van het verzoek begint niet later dan 4 weken na indiening van het verzoekschrift. De mogelijkheid om in rechte ontbinding te vragen mag nimmer in een arbeidsovereenkomst worden uitgesloten. Wel mag worden afgesproken dat een ander dan de gewone rechter (bijvoorbeeld een arbiter) de bevoegdheid krijgt de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Het ontbindingsverzoek mag geen verband houden met de aanwezigheid van een opzegverbod.

Indien de kantonrechter het verzoek toewijst, bepaalt hij in een beschikking wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Tegen deze beschikking staat geen hoger beroep open.

Synoniemen: ontbindingsverzoek, ontbinding arbeidsovereenkomst

Kontaktieren Sie uns

Kontakt