opvolgend werkgeverschap

Van opvolgend werkgeverschap is sprake als een werknemer dezelfde of soortgelijke werkzaamheden verricht voor verschillende werkgevers die ten aanzien van de verrichte arbeid als elkaars opvolger beschouwd moeten worden. De werkgevers zijn juridisch niet dezelfde werkgevers maar zijn bijvoorbeeld verschillende juridische eenheden bij eenzelfde concern of een doorstartende werkgever. Een doorstartende werkgever is pas een opvolgende werkgever als de arbeidsovereenkomst van de werkgever met de werknemer wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden van de werknemer eist.

Het begrip opvolgend werkgeverschap is met name in het kader van toepassing van de ketenregeling relevant.

Synoniemen: opvolgende werkgevers

Kontaktieren Sie uns

Kontakt