plichtsverzuim

Een ambtenaar die zijn verplichtingen niet nakomt pleegt plichtsverzuim. Deze term uit het ambtenarenrecht ziet op het doen of nalaten van iets dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen.

Als er sprake is van plichtsverzuim kan een ambtenaar disciplinair worden gestraft. Er zijn drie gradaties van plichtverzuim: zeer ernstig, ernstig en gewoon plichtverzuim. Ook gedragingen in de privésfeer kunnen aangemerkt worden als plichtsverzuim.

De maatregelen kunnen variëren van een waarschuwing tot -in zeer ernstige gevallen zoals bv. corruptie- ontslag.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt