proeftijdbeding

De schriftelijke afspraak waarbij werknemer en werkgever een proeftijd overeenkomen.

Een proeftijd is bedoeld om partijen in de gelegenheid te stellen de werksituatie uit te proberen zonder dat zij voor lange tijd aan elkaar vast zitten. Een proeftijd moet schriftelijk worden overeengekomen en de periode moet voor beide partijen gelijk zijn. De maximale duur van een proeftijd hangt af van het type arbeidsovereenkomst dat wordt gesloten (voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd) maar kan sowieso nooit langer zijn dan 2 maanden. Beide partijen zijn bevoegd de arbeidsovereenkomst zonder inachtneming van de opzegtermijn op te zeggen zolang de proeftijd niet is verstreken. Voldoet een proeftijdbeding niet aan de wettelijke vereisten (bijvoorbeeld een langere termijn dan toegestaan of ongelijke termijn) dan is het beding nietig.

Bij het ambtenarenrecht geldt overigens een andere regeling met betrekking tot proeftijd.

Synoniemen: proeftijd

Kontaktieren Sie uns

Kontakt