uitzendovereenkomst

De arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door een uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld van een ander bedrijf om daar onder toezicht en leiding van dit bedrijf werk te verrichten.

De uitzendovereenkomst is een bijzondere vorm van een arbeidsovereenkomst. Als aan de definitie is voldaan is er sprake van een uitzendovereenkomst, ook al wordt de werkverhouding aangeduid als detachering of opdracht.

De formele werkgever is het uitzendbureau maar de uitzendkracht werkt feitelijk voor een ander. De uitzendkracht heeft in principe dezelfde rechten en plichten als een gewone werknemer. Er zijn een aantal bijzondere regels van toepassing op uitzendovereenkomsten waaronder het uitzendbeding.

Synoniemen: detachering, uitzendkracht, uitzendbureau, uitzendcontract

Kontaktieren Sie uns

Kontakt