vakantiedag

Vakantiedagen zijn dagen waarop een werknemer vrijgesteld is van arbeid zonder verlies van zijn salaris.

Een werknemer heeft over elk jaar dat hij werkt, recht op vakantiedagen gelijk aan minimaal 4 maal het aantal uren dat hij per week werkt. Bij een voltijdse werkweek van 5 dagen heeft een werknemer dus recht op minimaal 4 weken vakantie. De meeste CAO’s kennen echter een langere vakantietermijn. ATV/ADV-dagen en rooster vrije dagen vallen niet onder de opgebouwde vakantiedagen.

Synoniemen: vakantie, vrije dagen

Kontaktieren Sie uns

Kontakt