Centrale Raad van Beroep

Een van de drie hoogste bestuursrechters in Nederland. De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen m.n. op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken

Synoniemen: CRvB

Kontaktieren Sie uns

Kontakt