regiebasis

Als een aannemingscontract wordt uitgevoerd op regiebasis dan wil dat zeggen dat de aannemer een vergoeding ontvangt voor de werkelijk gemaakt uitvoeringskosten (zoals arbeidsloon en materiaal), verhoogd met opslagen voor winst en algemene kosten.

Over het algemeen kiezen partijen voor een regieovereenkomst in situaties dat het door de aard van het werk of wegens tijdsgebrek niet mogelijk is de te verrichten werkzaamheden goed te omschrijven en te begroten. Als dat wel het geval is wordt vaak voor een vaste aanneemsom gekozen. Dat is één prijs voor het hele werk (uitgezonderd meerwerk).

Bij regiebasis weet de opdrachtgever dus niet van te voren hoeveel hij prijs aan de werkzaamheden kwijt is. Als het werk langer duurt dan verwacht komt het dus voor zijn rekening aangezien hij per uur betaald. Bij een vaste aanneemsom ligt het risico in dat opzicht bij de aannemer.

Synoniemen: regiecontract

Kontaktieren Sie uns

Kontakt