verklaring van erfrecht

Notariële akte waarin feiten met betrekking tot iemands overlijden zijn vastgesteld. Vermeld is wie er is overleden, of de overledene een testament had en/of er (gemachtigde) erfgenamen zijn. Een verklaring van erfrecht wordt verlangd door instanties als een erfgenaam of gemachtigde rechtshandelingen wil verrichten die betrekking hebben op de overledene. Denk aan het blokkeren van een bankrekening of het opzeggen van een huurovereenkomst.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt