afhankelijk recht

Afhankelijke rechten zijn zakelijke rechten die het recht volgen waaraan zij verbonden zijn. Dit betekent dat het recht niet zelfstandig kan bestaan (in tegenstelling tot bijvoorbeeld eigendom, recht van opstal of vruchtgebruik), maar dat zij afhankelijk zijn van een ander recht – meestal een vorderingsrecht. Dit betekent ook dat het recht niet zonder dat hoofdrecht kan worden overgedragen, en dat het teniet gaat als het hoofdrecht teniet gaat.

Zakelijke zekerheidsrechten (pand en hypotheek) zijn afhankelijke (verhaals)rechten: zij bestaan alleen zolang de vordering tot zekerheid waarvan het recht is gevestigd bestaat. Als de hypotheekschuld tot zekerheid waarvoor een hypotheek op een huis is gevestigd geheel is afgelost, bestaat het zekerheidsrecht niet langer. Een hypotheekhouder (of een pandhouder) kan zijn verhaalsrecht dan ook niet overdragen zonder dat de achterliggende vordering is overgedragen.“

Synoniemen: droit de suite

Kontaktieren Sie uns

Kontakt