gemeenschap

Een gemeenschap is aanwezig wanneer een of meer goederen toebehoren aan twee of meer deelgenoten gezamenlijk. De aandelen van de deelgenoten in de gemeenschap zijn gelijk, tenzij uit hun rechtsverhouding anders voortvloeit. Een gemeenschap kan zich voordoen bij zowel zaken als andere vermogensbestanddelen, zoals vorderingen.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt