openbare register

Voor de overdracht van (en het vestigen van en beperkte rechten op) registergoederen is een notariële akte, gevolgd door inschrijving in het daartoe bestemde openbare register vereist. Dat is meteen de belangrijkste functie van het kadaster: het vastleggen van de eigendom en beperkte rechten (en beslagen) op registergoederen. De wet bepaalt dan ook dat er openbare registers worden gehouden, waarin feiten die voor de rechtstoestand van registergoederen van belang zijn, worden ingeschreven.

Synoniemen: kadaster

Kontaktieren Sie uns

Kontakt