vormerkung

Een koper van een onroerende zaak wordt beschermd indien hij de koopovereenkomst laat inschrijven in het kadaster. Nadien ingeschreven hypotheken of beslagen of verkoop aan een ander kunnen dan niet aan de koper worden tegengeworpen. Deze inschrijving wordt aangeduid als ‚vormerkung‘.

Ook koopovereenkomsten met betrekking tot andere registergoederen kunnen worden ingeschreven in de openbare registers.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt