vruchtgebruik

Vruchtgebruik geeft het recht om goederen die aan een ander toebehoren, te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. De aan het vruchtgebruik onderworpen vruchten zelf, datgene dat door zaaksvervanging aan het vruchtgebruik wordt onderworpen en uit het goed voortvloeiende voordelen vallen onder het vruchtgebruik. Een vruchtgebruik kan ontstaan door vestiging of door verjaring.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt