incassotraject

Het proces van het actief incasseren van een openstaande vordering door middel van het versturen van incasso- en sommatiebrieven tot aan een eventuele incassoprocedure.

Als een vordering uit handen wordt gegeven aan een incassogemachtigde (een advocaat of incassobureau) dan start in beginsel het incassotraject. De incassokosten die de schuldeiser maakt komen in beginsel voor rekening van de schuldenaar. Een incassotraject kent verschillende fases: de betalingsherinnering, (herhaalde) sommatie, dagvaarding en uiteindelijk executie van een veroordelend vonnis.

In een incassotraject kunnen ook beslagmaatregelen worden getroffen zoals conservatoire beslaglegging.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt