bewindvoering

In het insolventierecht is een bewindvoerder een advocaat die door de rechtbank wordt aangesteld als aan een onderneming surseance van betaling is verleend (uitstel van betaling). De bewindvoerder gaat de levensvatbaarheid van de onderneming onderzoeken. Zonder medewerking, machtiging of bijstand van de bewindvoerder is het bestuur van de onderneming onbevoegd een daad van beheer of beschikking met betrekking tot de boedel te verrichten. Als er sprake is van een faillissement dan spreken we van een curator.

In het personen- en familierecht bestaat een soortgelijke maatregel. Iemand die niet (meer) in staat is om zelf zijn financiële zaken te regelen, kan onder bewind gesteld worden. De bewindvoerder neemt dan de beslissingen over geldzaken. Wie onder bewind staat, blijft handelingsbekwaam. Hij mag dus nog wel zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

Ook spreken we van bewindvoering in het kader van de gerechtelijke ontbinding van een rechtspersoon. De rechter kan de goederen van die rechtspersoon onder bewind stellen en een bewindvoerder aanstellen.

Synoniemen: bewind, bewindvoering, onderbewindstelling

Kontaktieren Sie uns

Kontakt