surseance van betaling

Surseance van betaling is een door de rechter op verzoek verleend algeheel uitstel van betaling. De schuldenaar – een natuurlijk persoon die een beroep of bedrijf uitoefent, of een rechtspersoon, mits geen kredietinstelling – kan zo orde op zaken proberen te zetten en onderhandelen over een (betalings)regeling, een akkoord, of over voortzetting van de onderneming om zo vanuit de cashflow orde op zaken te stellen.

Synoniemen: uitstel van betaling, moratorium

Kontaktieren Sie uns

Kontakt