403-verklaring

Iedere rechtspersoon is verplicht een jaarrekening op te stellen. Een rechtpersoon die deel uitmaakt van een concern kan van deze verplichting worden vrijgesteld. Als de moedermaatschappij de financiële gegevens van een rechtspersoon in een geconsolideerde jaarrekening opneemt, hoeft de dochtermaatschappij zelf geen jaarreening op te stellen. Wel is vereist dat de rechtspersoon die de geconsolideerde jaarrekening opstelt zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor schulden van de vrijgestelde rechtspersoon. Deze verklaring heet een 403-verklaring, genoemd naar het artikel in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Synoniemen: concernvrijstelling

Kontaktieren Sie uns

Kontakt