aanmerkelijk belang

Een fiscale term die ziet op het bezit van aandelen in een vennootschap door een natuurlijk persoon. Iemand heeft een aanmerkelijk belang als hij, eventueel samen met zijn fiscale partner, direct of indirect minimaal 5% had van de aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap. Als er sprake is van een aanmerkelijk belang zijn er bijzondere regels van toepassing, waaronder de fiscale heffing in box 2.

Synoniemen: aanmerkelijkbelanghouder

Kontaktieren Sie uns

Kontakt