bekrachtigingsverklaring

Rechtshandelingen die tijdens de oprichting van een BV zijn verricht en die na de oprichting door de BV stilzwijgend of uitdrukkelijk worden bekrachtigd, komen onder de verantwoordelijkheid van de BV te vallen. Door bekrachtiging is degene die de rechtshandeling verrichtte niet meer (persoonlijk) aansprakelijk (behoudens enkele uitzonderingen).

Kontaktieren Sie uns

Kontakt