decharge

Bij decharge worden bestuurders door (het daartoe bevoegde orgaan binnen) de rechtspersoon ontslagen uit hun verantwoordelijkheid voor het door hen gevoerde (financieel) beleid. Door te dechargeren keurt de rechtspersoon het beleid als het ware goed. Bij BV’s verleent de AVA decharge.

Sinds de invoering van de Flex-BV is ten aanzien van de jaarrekening decharge wettelijk geregeld. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt dat de vaststelling van de jaarrekening tevens strekt tot kwijting (decharge) aan de bestuurders en commissarissen.

Decharge voor overige zaken zal nog wel specifiek in de aandeelhoudersvergadering aan bod moeten komen.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt