drag along regeling

Een regeling waarbij de (meerderheids)aandeelhouders het recht heeft om mede(minderheids)aandeelhouders gedwongen mee te laten doen in een verkoop van de onderneming. Doel hiervan is dat de potentiële koper alle aandelen in handen kan krijgen. De regeling wordt ook wel meesleeprecht genoemd.

Deze regeling is meestal opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst. Een variant op deze regeling is de tag along regeling die de minderheidsaandeelhouder het recht geeft zijn aandelen mee te verkopen als de meerderheidsaandeelhouder zijn aandelen verkoopt. De minderheidsaandeelhouder moet dan wel zijn aandelen aan de koper verkopen onder dezelfde voorwaarden als de meerderheidsaandeelhouder. De regeling wordt ook meeverkooprecht genoemd.

E

Synoniemen: meesleeprecht, drag along

Kontaktieren Sie uns

Kontakt