maatschappelijk kapitaal

Maatschappelijk kapitaal is het maximum (nominale) bedrag waarvoor aandelen kunnen worden uitgegeven. Het maatschappelijk kapitaal is in de statuten van de rechtspersoon bepaald. Alleen rechtspersonen met in aandelen verdeeld kapitaal zoals een NV of een BV hebben maatschappelijk kapitaal.

Voor een B.V. is het maatschappelijk kapitaal sinds het bestaan van de flex-B.V. facultatief. Bij een N.V. naar Nederlands recht dient van het maatschappelijk kapitaal dient  minstens een vijfde deel te zijn geplaatst. Omdat het gestorte deel van het geplaatste kapitaal tenminste € 45.000,- dient te bedragen, is het maatschappelijk kapitaal van een N.V. meestal € 225.000,-. bij oude B.V.’s gold dezelfde regel; daar was het minimumkapitaal € 18.000,- en het maatschappelijk kapitaal daarom meestal € 90.000,-. 

Kontaktieren Sie uns

Kontakt