overgang van onderneming

Het geheel van rechtshandelingen dat ziet op een bedrijfsovername. Een onderneming kan worden overgedragen door middel van een activa/passiva transactie of -als het een BV of NV betreft- een aandelenoverdracht.

Bij de overdracht zijn partijen in grote mate vrij te bepalen hoe en wat ze willen overdragen. Ten aanzien van het personeel gelden wettelijke regels met betrekking tot het opvolgend werkgeverschap. Ook in het huurrecht is in de overdracht van een onderneming voorzien. De nieuwe eigenaar van de onderneming heeft namelijk een wettelijk recht tot indeplaatsstelling van het huurcontract.

Synoniemen: overdracht van onderneming, bedrijfsfusie, ondernemingsoverdracht, bedrijfsovername

Kontaktieren Sie uns

Kontakt