procuratie

Een (doorlopende) volmacht tot vertegenwoordiging van een vennootschap door een ander dan de bestuurders. Procuratie geschiedt meestal bij bestuursbesluit. Iemand met vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt procuratiehouder genoemd. De volmacht kan worden ingeschreven in het handelsregister.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt