turboliquidatie

De vereenvoudigde ontbindingsprocedure bij een rechtspersoon zonder baten waarbij -in tegenstelling tot bij een gewone ontbinding- geen vereffening plaatsvindt.

De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij besluit de rechtspersoon zonder activa ontbinden waardoor deze direct ophoudt te bestaan. Hiervan moet alleen nog opgaaf worden gedaan aan de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven. Deze procedure is enkel toepasbaar bij lege vennootschappen.

 

Kontaktieren Sie uns

Kontakt