vennootschap onder firma (VOF)

Een ondernemingsvorm tussen 2 of meer personen (vennoten). De vennoten komen overeen geld dan wel arbeid in te brengen in de maatschap ten behoeve van de gevoerde onderneming. De VOF is geen rechtspersoon en heeft geen afgescheiden vermogen. De vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF. De VOF is een bijzondere vorm van een maatschap. Enige vereiste voor de oprichting van een VOF is inschrijving in de Kamer van Koophandel.

Synoniemen: VOF

Kontaktieren Sie uns

Kontakt