merkenrecht

Het merkenrecht beschermd de merkhouder tegen gebruik (zonder toestemming) van het merk. Een merk is een teken waarmee een bedrijf zijn producten of dienstverlening onderscheidt van andere producten.

Een merk is pas beschermd als dit als zodanig is gedeponeerd. Voor Nederlandse bescherming moet het merk geregistreerd zijn bij het Benelux Merkenbureau. Het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom is dan van toepassing. Hierin staat aan welke voorwaarden een merk moet voldoen voor registratie. Registratie kan voorts op Europees niveau (Office for the Harmonization of the Internal Market in Spanje) of op mondiaal niveau (World Intellectual Property Organization).

Tegen onrechtmatig gebruik van een merk kan de de merkhouder optreden. Als een geregistreerd merk langer dan 5 jaar niet wordt gebruik, verliest de merkhouder de bescherming.

Synoniemen: merkenwet, merkenbescherming

Kontaktieren Sie uns

Kontakt