octrooirecht

Het octrooirecht maakt deel uit van het Intellectueel Eigendomsrecht en beschermt de uitvinder van een uitvinding.

Voor bescherming van een uitvinding moet een octrooi worden aangevraagd bij NL Octrooicentrum. Vatbaar voor octrooi zijn uitvindingen op alle gebieden van de technologie die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid. Een octrooi wordt alleen toegewezen als de uitvinding voldoet aan 3 eisen: nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd, indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek.

Octrooi beschermt de uitvinding voor maximaal 20 jaar. In die tijd mag de technologie niet worden gekopieerd of commercieel toegepast. Een octrooi wordt ook wel patent genoemd. Octrooi is geregeld in de Rijksoctrooiwet 1995.

Synoniemen: patentrecht, Rijksoctrooiwet, octrooi

Kontaktieren Sie uns

Kontakt