verwatering

Verwatering ziet op de afbreuk van onderscheidend vermogen van een merk. Als een merk of een sterk daarop lijkend teken/woord veel wordt gebruikt door anderen dan de rechthebbende bestaat het risico op verwatering. Het publiek kan het origineel dan niet meer van de navolgers onderscheiden.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt