arbitraal beding

Een arbitraal beding ziet op de bepaling in een contract, statuten of algemene voorwaarden waarin partijen overeenkomen toekomstige geschillen die tussen hen zouden kunnen ontstaan te beslechten door middel van arbitrage. Een arbitraal beding sluit de weg naar de gewone rechter uit.

Een arbitraal beding is een overeenkomst van arbitrage. Een andere overeenkomst van arbitrage ziet op het arbitraa compromis. Het verschil is dat bij een compromis partijen overeenkomen een reeds bestaand geschil aan arbitrage te onderwerpen. De overeenkomst tot arbitrage wordt bewezen door een geschrift. Als een arbitraal beding in algemene voorwaarden is opgenomen, gelden de regels voor toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

Synoniemen: overeenkomst van arbitrage, arbitrageovereenkomst, arbitragebeding, arbitraal compromis

Kontaktieren Sie uns

Kontakt