betekenen

Het uitreiken van een exploot zoals een dagvaarding of oproep door een deurwaarder door overhandiging hiervan aan de geadresseerde persoonlijk of -als er niemand aanwezig is- door achterlating in de brievenbus.

Een gerechtelijke deurwaarder is exclusief belast met de betekening van een exploot. Dit kan een dagvaarding zijn of een vonnis. De deurwaarder zal altijd eerst proberen het exploot in persoon te betekenen. Dat houdt in door het exploot persoonlijk te overhandigen aan de geadresseerde. Lukt dit niet, dan mag hij het ook aan een huisgenoot of in de brievenbus achterlaten. Soms geschiedt een betekening per post. De wijze van betekening en de datum dienen altijd te worden vermeld op het exploot. Sommige wettelijke termijnen beginnen pas te lopen vanaf de dag van betekening.

Synoniemen: uitreiken, betekening

Kontaktieren Sie uns

Kontakt