competentie

Bij het uitbrengen van een dagvaarding of het indienen van een verzoekschrift moet worden vastgesteld welke rechter bevoegd is om een zaak te behandelen. Moet je bij de gewone rechter zijn of bij de sector kanton? Dit is de vraag van de absolute competentie.

De kantonrechter behandelt zaken op het gebied van het arbeidsrecht en huurrecht. Daarnaast is de kantonrechter sinds 1 juli 2011 bevoegd om zaken te behandelen met een geldelijk belang tot 25.000,- euro (voorheen was dat 5.000,- euro).

Ook moet bepaald worden in welk arrondissement er moet worden geprocedeerd. Dit betreft de relatieve competentie. De hoofdregel is dat de woonplaats van de gedaagde bepalend is. In arbeidszaken is de rechter van de plaats, waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht, bevoegd (art. 100 Rv). In huurzaken is uitsluitend de rechter binnen wiens rechtsgebied het gehuurde zich bevindt bevoegd (art. 103 Rv).

Synoniemen: bevoegdheid

Kontaktieren Sie uns

Kontakt