eigenrichting

Het recht in eigen hand nemen, voor eigen rechter spelen.

Er is sprake van eigenrichting als iemand handelingen verricht of maatregelen neemt waarvoor normalitair een rechterlijk vonnis of verlof nodig is. Een ontruiming van een kraakpand door een paar sterke jongens is een vorm van eigenrichting. Ook is er sprake van eigenrichting als burgers zelf overgaan tot het straffen van daders van strafrechtelijke overtredingen. Eigenrichting is onrechtmatig en soms strafbaar (afhankelijk van de vorm van eigenrichting).

Kontaktieren Sie uns

Kontakt