eindarrest

Het eindarrest is de laatste uitspraak in een zaak in hoger beroep door het Hof. Hierin wordt het hoger beroep (eventueel gedeeltelijk) toegewezen of afgewezen.

Een eindarrest onderscheidt zich van een tussenarrest. Gedurende een procedure kan het Hof een tussenarrest wijzen. Hierin kan het Hof alvast een deelbeslissing geven of bijvoorbeeld een instructie aan partijen, bijvoorbeeld het geven van een bewijsopdracht of het vaststellen van een comparitie.

In beginsel staat kan cassatie tegen een tussenarrest alleen gelijktijdig met het eindarrest worden ingesteld (tenzij het Hof verlof voor tussentijds cassatieberoep heeft verleend).

Synoniemen: eindarresten

Kontaktieren Sie uns

Kontakt