gedaagde

De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde. De gedaagde wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld om te reageren op de vordering(en) van de eiser die in de dagvaarding staan.

Synoniemen: verweerder

Kontaktieren Sie uns

Kontakt