gezag van gewijsde

Beslissingen die zijn opgenomen in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, hebben in een ander geding tussen dezelfde partijen bindende kracht. Het vonnis heeft dan gezag van gewijsde. Kracht van gewijsde betekent dat er tegen een vonnis geen (gewone) rechtsmiddelen, zoals hoger beroep, meer openstaan.

Een vonnis kort geding heeft per definitie geen gezag van gewijsde omdat het gaat om een voorlopig oordeel van een voorzieningenrechter. Een bodemrechter is niet aan de uitkomst van een kort geding gebonden (en mag daar dus van afwijken).

 

Kontaktieren Sie uns

Kontakt