opheffingskortgeding

Omdat de schuldenaar niet hoeft te worden gehoord op het verzoekschrift om conservatoir beslag te mogen leggen, wordt hij hier vaak pas mee geconfronteerd nadat het beslag is gelegd. De wet biedt hem daarom de mogelijkheid om in een kort geding opheffing van het beslag te vorderen.

Een conservatoir beslag kan worden opgeheven indien summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht. Als de rechter oordeelt dat de vordering waarvoor conservatoir beslag is gelegd niet bestaat, is het beslag (achteraf gezien) dus ten onrechte gelegd: het is een onrechtmatig beslag.

De opheffing van een conservatoir beslag kan ook worden bevolen als er op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen zijn verzuimd, of, als het beslag is gelegd voor een geldvordering, als voor deze vordering voldoende zekerheid is gesteld.

Synoniemen: opheffings kort geding

Kontaktieren Sie uns

Kontakt